LÖSNINGAR FÖR BUTIKER

Få din andel av marknaden.

DE 2 MEGATRENDERNA SOM DRIVER DEN KINESISKA TURISMEN

2 megatrender driver de utresande kinesiska turisterna:

Det första är den makalösa ökningen vad det gäller turister, från 107 miljoner år 2014 till år 128 miljoner 2015 – på väg mot ett antal av 200 miljoner 2020.

Det andra är den snabba ändringen i hur de reser: Det ändras från den gammalmodiga grupp turismen till de nya självständiga turisterna(FST). Detta speglas i den utvecklingen man sett i alla länder runt om i världen – men denna förändringen sker förvånansvärt tidigt och snabbt.

[Se fakta för mer info om den nya kinesiska turisterna]
Shopping tourists

NUMMER 1 PÅ SHOPPING I VÄRLDEN

Kinesiska turister spenderar mer än någon av de andra stora grupperna inom turismen – och majoriteten av pengarna de spenderar är i shopping sammanhang.

FÅR DU DIN ANDEL?

När kineserna reste i grupp var det lätt att få en andel av marknaden – i princip var det bara att betala deras guide. Guiden tog dem sedan till din butik och dina konkurrenter hade inte en chans.

Förändringen från turistgrupper till de självständiga turisterna har helt och hållet ändrat spelet för företag och organisationer.

Utan en tour guide och en redan färdig guidad tur så måste nu kineserna hitta sin egna väg. Nu till utmaningen: Vad ska man göra för att bli sedd och bli vald av den nya generationen kinesiska turister.

Buying
Chinese shoppers

NYA MÖJLIGHETER FÖR FLER BUTIKER

För de flesta butiker är de nya självständiga turisterna bra nyheter, då alla butiker nu har en realistisk chans att få sin andel av marknaden de kinesiska turisterna skapar.

Denna möjligheten blir även större  på grund av den ökningen av sofistikationen bland de kinesiska kunderna. Traditionellt har de endast varit fokuserade på att köpa från kända märken (LV, Gucci, ECCO etc.) men de ändras sakta men säkert till att istället köpa produkter de tycker om, trots att märket inte är lika välkänt.

UPPMÄRKSAMHET

Den största utmaningen för västerländska butiker är inte bara att de resande kineserna inte känner till dem innan resan. Bristen på information om butiker och märken på de kinesiska rese hemsidorna är det stora problemet och även den största utmaningen.

Lyckligtvis är lösningen – i princip - okomplicerad: Först och främst se till att de relevanta resehemsidor visar en bra bild av din butik; lägg sedan ut kvalitetskontrollerade artiklar, bilder och video på dessa hemsidor (e.g. Mafengwo, Baidu Lvyou, Qiongyou).

Till detta kan man även addera PR i traditionell media, samarbeta med bloggare eller Ledande Opinionsbildare (LOBs), även att distribuera tryckt marknadsföringsmaterial till resande kineser som valt just din stad att resa till.

Buying
Sharing

INSPIRATION

Lika trötta som kinesiska turister är att bli tagna för givet – lika tacksamma är de när man anstränger sig för att de ska känna sig välkomna.

För de flesta butiker är detta okomplicerat och kan göras till ett rimligt pris. Det huvudsakliga verktyget under detta stadie är en kinesisk hemsida med bra information och av hög kvalitet – att ha hemsidan hostad i Kina – och ett offentligt WeChat konto sammankopplat till eller en spegling av det privata WeChat kontot.

Att stärka sitt märke gentemot de kinesiska turisterna är bra då man också ökar sin synlighet och stärker bilden av sitt företag. Då skapas en möjlighet att hitta B2B-samarbeten i Kina.

STORY TELLING

Genom att kunna ge kunderna en historia som skapar värde har ni redan nyckeln till att få turisterna att spendera pengar i er butik och på ert märke

Vårt tillvägagångssätt är enkelt och har visat sig effektivt: Först och främst ta ett steg tillbaka och definiera er unika sälj fördel ur de kinesiska turisternas synvinkel – Berätta sedan historien från den vinkeln – om och om igen, med så mycket betoning på bilder och videor som möjligt.

Vilken kanalen ska vi använda för detta? Ert offentliga WeChat konto, Sina Weibo konto – och att samarbetet med våra partners på rese medier online.

VI FÅR JOBBET GJORT

Här på Shanghai Jungle har vi utvecklat ett strukturerat  tillvägagångssätt för att locka de kinesiska turisterna till europeiska städer, museum, sevärdheter, hotell, restauranger och butiker.

Vi kallar det The Jungle Funnel.

Det finns inget magiskt i vår metod: Styrkan ligger i att kunna precisera turisternas önskan och behov i de 4 olika faserna – Likväl att kontinuerligt förstärka vårt egna arbete genom att marknadsföra delningar bland följare och turisterna själva. 

Helping tourits

VÅRA TJÄNSTER

Kontakta oss för ytterligare information om våra lösningar

The new Chinese tourist is no different from the rest of us:
They crave authenticity and a great travel experience - and they are willing to pay for it, but not too much.
Our mission is to help them travel beyond expectations.