SEO & SEM LÖSNINGAR

Bli sett på Baidu

SEO & SEM I KINA

Search Engine Optimization (SEO) och Search Engine Marketing (SEM) har blivit en hörnsten i de flesta företags marknadsföringsaktiviteter online.

I Kina kompliceras en framgångsrik SEO och SEM av 2 utmaningar.

  • Främst för SEO, så är marknadsledaren Baidu med mer än 80% av marknadsandelarna, och Googles marknadsandel är i stort sett icke existerande. Många västerländska sidor visas inte på Baidu, de söker främst efter hemsidor som är hostade i Kina och sedan i andra hand söker de efter hemsidor utanför ‘The Great Firewall’.

  • Sedan vad de gäller SEM , placera annonser på Baidu kan du endast göra om du har ett officiellt konto me Baidu. Du kan endast skapa ett konto på Baidu genom en juridisk person i Kina. Så med andra ord: Om ni man inte har en etablerad kontakt med en juridisk person i Kina kommer du att behöva en partner i Kina som kan hantera SEM åt ens vägnar.

Shanghai Jungle kan assistera med både SEO och SEM i Kina, även hantera våra kunders behov och krav.

VÅRA TJÄNSTER

Kontakta oss för ytterligare information om våra lösningar

The new Chinese tourist is no different from the rest of us:
They crave authenticity and a great travel experience - and they are willing to pay for it, but not too much.
Our mission is to help them travel beyond expectations.