DESIGN, TRYCK OCH ÖVERSÄTTNINGS LÖSNINGAR

Gör det vackert.

DESIG OCH TRYCK

Världen är nu uppkopplad - även Kina är online.

Trots detta måste många företag och organisationer ha sitt material tryckt som en del av deras företags portfolio, hur vidare det är  broschyrer, presentationer, affischer, flygblad eller banderoller.

Vi på Shanghai Jungle hjälper er inte bara med att trycka material utan även att lagra och distribuera det tryckta materialet åt våra kunder. Våra grafiska designers erbjuder designlösningar som behåller våra kunders visuella identitet samtidigt som den är tilltalande för den kinesiska målgruppen.

Print
Chinese characters

ÖVERSÄTTNINGAR

Många västerländska företag och organisationer underskattar vikten av att använda en professionella översättare. Resultatet blir ofta katastrofalt när företag publicera dåligt översatta texter på deras hemsidor, social media eller på tryck material.  Kvaliteten är så låg att de aldrig hade publicerat det i vanliga fall.

Vi här på Shanghai Jungle är inte ISO- certifierade när de gäller översättning – men vi följer alla huvudsakliga ISO kraven:

  • Vi ser till att ha kompetenta översättare. Alla översättare och granskare har en kandidat i engelska.

  • All översättning till kinesiska görs av människor som har kinesiska som modersmål.

  • Alla översättningar granskas (dubbelcheckar den kinesiska översättningen mot den engelska originaltexten) av kvalificerade översättare.

  • Vi lägger mycket uppmärksamhet så allt är korrekt översatt  och följer normen. I detta inkluderas titlar, namn, tekniskt språk etc.

  • Om det behövs har vi en konversation med kunden för att reda ut osäkerheter.

VÅRA TJÄNSTER

Kontakta oss för ytterligare information om våra lösningar

The new Chinese tourist is no different from the rest of us:
They crave authenticity and a great travel experience - and they are willing to pay for it, but not too much.
Our mission is to help them travel beyond expectations.