LÖSNINGAR FÖR EVENEMANG

Få fans.

DE 2 MEGATRENDERNA SOM DRIVER DEN KINESISKA TURISMEN

2 megatrender driver de utresande kinesiska turisterna:

Det första är den makalösa ökningen vad det gäller turister, från 107 miljoner år 2014 till år 128 miljoner 2015 – på väg mot ett antal av 200 miljoner 2020.

Det andra är den snabba ändringen i hur de reser: Det ändras från den gammalmodiga grupp turismen till de nya självständiga turisterna(FST). Detta speglas i den utvecklingen man sett i alla länder runt om i världen – men denna förändringen sker förvånansvärt tidigt och snabbt.

[Se fakta för mer info om den nya kinesiska turisterna]
Fans

MARKNADSFÖRING PÅ KORT SIKT  

Det finns 4 element att ta hänsyn till innan man startar ett marknadsföringsarbetet.

  • Vilken typ av event det är (konsert, festival, maraton, konferenser, utställningar etc.)

  • Intresseområde (livsstil, business, sport, musik etc. )

  • Den önskade målgruppen och synlighet (demografi och antalet potentiella besökare)

  • Budget

Baserat på dessa 4 elementen identifierar vi de mest lämpliga LOB (Ledande Opinionsbildare) och hanterar alla kontakter, kvalitetskontroller, övervakar etc. Vi ser till att det budskapet ni vill kommunicera är glasklart.

MARKNADSFÖRING  PÅ LÅNG SIKT  

Förutom de element som redan är listade under den kortsiktiga marknadsföringen finns det fler effektiva element som man kan beakta när man vill marknadsföra på lång sikt.

  • En kinesisk hemsida och/eller ett WeChat konto. Det är inte bara idealiskt för att visa att man satsar på Kinamarknaden utan också för att ha en kommunikation med användarna både under och efter evenemanget.

  • Skapa ett långtids samarbete med intressenter, inkludera media, intressegrupper och partners etc.

  • Online och Offline ”feed” under evenemanget  ger uppmärksamhet åt huvud eventet.

VI FÅR JOBBET GJORT

Här på Shanghai Jungle har vi utvecklat ett strukturerat  tillvägagångssätt för att locka de kinesiska turisterna till europeiska städer, museum, sevärdheter, hotell, restauranger och butiker.

Vi kallar det The Jungle Funnel.

Det finns inget magiskt i vår metod: Styrkan ligger i att kunna precisera turisternas önskan och behov i de 4 olika faserna – Likväl att kontinuerligt förstärka vårt egna arbete genom att marknadsföra delningar bland följare och turisterna själva.       

Promoting European destinations

VÅRA TJÄNSTER

Kontakta oss för ytterligare information om våra lösningar

The new Chinese tourist is no different from the rest of us:
They crave authenticity and a great travel experience - and they are willing to pay for it, but not too much.
Our mission is to help them travel beyond expectations.