ŘEŠENÍ PRO EVENTY

Získejte fanoušky!

DVA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TRENDY ČÍNSKÉHO TURISMU

Čínský turismus určují dva hlavní trendy:

Rapidní nárůst čínských turistů cestujících do ČR, ze 107 milionů v roce 2014 na 128 milionů v roce 2015 – v roce 2020 se očekává 200 milionů čínských turistů.

Dnešní čínští turisté cestují čím dál více samostatně, stávají se nezávislými cestovateli (FIT). Tento trend je možné sledovat všude ve světě a překvapivě rychle už se stal aktuálním také v ČR.

[Čtěte dále pro více detialních informací o čínských turistech]
Fans

KRÁTKODOBÁ PODPORA

Pokaždé bereme do úvahy čtyři faktory:

  • Typ akce (koncert, festival, maraton, konference, výstava, atd)

  • Zájmová oblast (lifestyle, byznys, sport, hudba, atd)

  • Cílová skupina a rozsah kampaně (demografie a počet potencionálních sledujících)

  • Rozpočet

Na základě těchto faktorů identifikujeme nejvhodnější KOL's (influencery) a zajištujeme veškerou komunikaci, monitoring, atd.. Konttrolujeme, že myšlenka, kterou se snažíte komunikovat je jasná a srozumitelná.

DLOUHODOBÁ PODPORA

Kromě faktorů, které jsme již zmínili v první sekci je možné vypracovat
a implementovat marketingovou strategii pomocí těchto kroků:

  • Čínské webové stránky a aktualizované veřejné profily na čínských sociálních sítích. Nejenom proto, aby byl zřejmý váš zájem o čínské prostředí, ale také kvůli efektivní komunikaci s uživately a fanoušky před a během vaší akce

  • Udržování dlouhodobé komunikace s médii, dalších zúčastněných stran, zájmových skupin, partnerů atd.

  • On-line a off-line podpora zvýšení publicity

ODVÁDÍME DOBROU PRÁCI

Vytvořili jsme strukturovaný přístup, který využíváme k tomu abychom přilákali čínské turisty do evropských města, muzeí, hotelů, restaurací a obchodů.

Říkáme tomu Jungle Funnel.

Není to žádná věda: naše nejsilnější stránka spočívá v tom, že se zaměřujeme na čtyři hlavní fáze čínského cestování a v každé fázi definujeme nejdůležitější přání a potřeby turistů. Stejně tak neustále vylepšujeme vlastní práci a rozšiřujeme síť naších klientů a samotných turistů.

Promoting European destinations

NAŠE SLUŽBY

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

The new Chinese tourist is no different from the rest of us:
They crave authenticity and a great travel experience - and they are willing to pay for it, but not too much.
Our mission is to help them travel beyond expectations.