KINAS INTERNATIONALE TURISME

Fænomenal vækst.

TRE FORHOLD ER AFGØRENDE FOR AT FORSTÅ MARKEDET

1. Væksten og størrelsen af det samlede marked

2. Det hurtige skifte fra grupperejser/charterturisme til FITs (Free Independent Tourism)

3. Hvor og hvordan man når den nye generation af kinesiske FITs

VÆKST OG VOLUMEN

Kinas internationale turisme vokser hastigt med over 150 millioner kinesiske udlandsrejsende i 2015, op fra 130 millioner i 2014 – og med forventeligt 200 millioner udlandsrejsende i 2020.

Lande i Asien er naturligvis de dominerende destinationer, men andre destinationer er i hastig fremmarch og mange lande oplever pt. vækstrater på over 15% om året.

HURTIGT SKIFTE TIL INDIVIDUAL TURISME

Kings første generation af udlandsrejsende var karakteriseret ved yderst begrænset fokus på at opleve den lokale kultur. Kinesernes eget ordsprog for denne rejseform opsummerer det fuldkommen: ”I bussen: Sov. Af bussen: Tag billeder”. Resultatet var, at kinesiske turister generelt er blevet opfattet og behandlet som andenrangs turister. 

Men i takt med at Kina er blevet rigere er de kinesiske forbrugere også blevet mere sofistikerede. Det er ikke mindst tilfældet for turister uden for Asien, der ofte netop rejser fordi de vil udvide deres horisont og opleve ‘rigere’ kulturer. Og netop disse turister ønsker i hastigt stigende grad at rejse uden at være omgivet af horder af andre kinesere. 

Tag ikke fejl: De nye kinesiske turister har reel appetit efter lokal kultur, kunst, historie, mad mv.

Traveling

HVORDAN NÅS DE KINESISKE UAFHÆNGIGE TURISTER?

Et ord opsummerer hvor Kinas FITs kan og skal nås: Online. 

Facebook, Instagram, Google, YouTube etc. er alle fuldkommen blokeret i Kina. 

Men Kina har sine egne - overmåde populære og levende - sociale medier med betydeligt større konkurrence og mere innovation end den der ses blandt vestlige pendanter. 

De sociale medier kan - for mange af vore kunder - adskilles i generelle sociale medier og i sociale medier målrettet turisme og rejseoplevelser. 

Hos Shanghai Jungle hjælper vi vore kunder med løsninger og markedsføring på alle former for sociale medier i Kina.

UDVALGTE MEDIER AF RELEVANS FOR TURISME

WeChat

Ubetinget det vigtigste sociale medie i Kina. Mulighed for direkte dialog mellem kontoejer og followers.762 millioner brugere (2016).

WeChat
Weibo

Sina WeiBo

Svarer i store træk til Twitter men af vigende betydning. 212 millioner aktive brugere (2015).

Youku

Kinas førende videodelingsside.232 millioner brugere (2015).

Youku
Baidu

Baidu Lvyou

Baidu er Kinas Google and Baidus rejseforum (‘Lvyou’ = rejse) er det førende forum for udveksling af rejseberetninger, gode råd mv. Næsten alt indhold er brugergenereret (P2P).

Mafengwo

Kinas førende rejseplanlægningsside.Størstedelen af indholdet er brugergenereret (P2P).

Mafengwo
Breadtrip

Breadtrip

Kinas ‘Instagram for turister’. Fokus på fotos og korte videoer. Størstedelen af indholdet er brugergenereret (P2P).

The new Chinese tourist is no different from the rest of us:
They crave authenticity and a great travel experience - and they are willing to pay for it, but not too much.
Our mission is to help them travel beyond expectations.